Bouwhistorisch onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek is een essentieel onderdeel voor een restauratie of herbestemmingsplan, of het nu om een enkele ruimte of een volledig gebouw gaat. Bouwhistorisch onderzoek wordt ook steeds vaker als voorwaarde gesteld door de opdrachtgever, of voor het verkrijgen van subsidies. Een goed uitgevoerd onderzoek geeft eenduidig inzicht in de ouderdom, de functie en het gebruik van het gebouw. Het is daarmee een instrument voor de waardestelling, evenals educatie zoals in de vorm van een publieksboekje.

Literatuuronderzoek, het verzamelen van historisch beeldmateriaal, kadaster- en archiefonderzoek zijn naast de bouwhistorische opname ter plekke een belangrijk, maar vaak ook tijdrovend onderdeel van dit onderzoek. Gosliga Kunsthistorisch onderzoek kan dit snel en tegen een gunstig tarief voor u verzorgen.