Palatium conference

Het weekend van 4-5 oktober 2013 nam ik deel aan de Palatium conference ‘The Interior as an Embodiment of Power. The Image of the Prince and its Spatial Setting, 1400-1700’.

Palatium 
is een Europees onderzoeksprogramma rond het thema ‘Court Residences as Places of Exchange in Late Medieval and Early Modern Europe (1400-1700)’. Het is opgezet om onderlinge kennisuitwisseling tussen onderzoekers te stimuleren. Ik was er als toehoorder – fijn om je nu eens niet druk te hoeven maken over je presentatie en of de powerpoint wel werkt (er was als gebruikelijk één presentatie waarbij die inderdaad verstek liet gaan) – en kon me daarom concentreren op de lezingen. Die liepen uiteen van de veertiende-eeuwse textiele aankleding aan het Bourgondische hof tot de ontvangst van ambassadeurs aan het Russische hof in de zeventiende eeuw. Toch bleef de rode draad zichtbaar: de behoefte van vorsten om door middel van een interieuraankleding hun macht te onderstrepen.

Wie niet aanwezig kon zijn moet nog even wachten op het verschijnen van de congresbundel, in het voorjaar van 2014.