Samenwerkingsprojecten

De afgelopen jaren voerde ik projecten uit waarin samenwerken met nieuwe partners en netwerkvorming voorop stond:

Themajaren Zuid-Holland 2008-2012.

De themajaren van de provincie Zuid-Holland maakten inwoners bekend met het erfgoed waar de provincie zorg voor draagt: buitenplaatsen, de Romeinse Limes (grens), de waterlinies en molens. Het laatste themajaar was gewijd aan herbestemming van monumenten. Vanuit ProBiblio was ik projectleider voor het bibliotheekprogramma, dat bestond uit een themabus met expositie, activiteiten en een les voor het basisonderwijs. Ieder jaar maakten bibliotheken zo kennis met nieuwe erfgoedpartners.
Historische informatiepunten.

Een historisch informatiepunt, kortweg HIP genoemd, is een structurele samenwerking tussen openbare bibliotheken en lokale erfgoedinstellingen: historische verenigingen, archieven, musea en andere erfgoedbeheerders. Die samenwerking krijgt vorm in bijvoorbeeld een fysiek punt in de bibliotheek, of een gezamenlijk punt op het web. ‘Erfgoedbreed’ samenwerken op lokaal niveau, zoals in een HIP gebeurt, sluit goed aan bij de groeiende belangstelling voor lokale geschiedenis. Voor de Bibliotheek Hoorn begeleidde ik de totstandkoming van het HIP en het eerste activiteitenprogramma. Voor ProBiblio schreef ik samen met Ineke Arnoijs een handleiding.
De Blauwe Tram.

In 2012 reisde het project ‘De Blauwe tram’ langs vijf Zuid-Hollandse bibliotheken. Samen met het Genootschap De Blauwe tram stelden we een reizende expositie samen met daarbij een lezing. Een fietsroute maakte het programma compleet. Vanuit ProBiblio verzorgde ik de projectleiding.