Doeke Meintema

Doeke Meintema Er blijft nog zoveel te onderzoeken over. Een wens die ik al langer heb is om het oeuvre uit te zoeken van architect Doeke Meintema (1877-1935) – mijn achter-, achterneef. Doeke Meintema was werkzaam van ongeveer 1910 tot 1935. In het begin van zijn carrière werkte hij voor Henri Evers aan het prijswinnende ontwerp voor het nieuwe Rotterdamse Raadhuis. Na zijn terugkeer naar Friesland in 1917 werkte hij aan een divers oeuvre: sociale woningbouw, boerderijen en dorpsvilla’s zoals het hier afgebeelde huis in Mantgum, maar ook fabrieken, winkels en pastorieen. Hij deed dat in een ingetogen stijl waarin hij de Amsterdamse school en zijn opvattingen over de aard van het bouwwerk en de Friese identiteit liet samenkomen: “Zo eenvoudig als het maar kan en naar de aard van het wezen”. Tijdgenoten roemden dan ook zijn “Friesch-eenvoudigen aard”. Meintema’s bekendste werken zijn wel het gemeentehuis voor ‘t Bildt (Sint Annaparochie), het zogenoemde ‘Rode Dorp’ (sociale woningbouw) in Harlingen en de arbeiderswoningen aan de Harlingerstraatweg te Leeuwarden. Op dit moment ben ik zijn werk aan het inventariseren om tot een studie daarvan te komen.

Hebt u meer informatie over Doeke Meintema en zijn werk? Dan kom ik graag in contact met u.

Een overzicht van zijn bekende werk vindt u hier: Doeke Meintema – oeuvre nov 2015. Dit overzicht wordt van tijd tot tijd bijgewerkt.

Lees hier het artikel dat Peter Karstkarel over Meintema schreef.